โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2561

วันที่โพสต์: Apr 05, 2018 2:12:28 AM

ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2561

การลงทะเบียนออนไลน์สำหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้ลงทะเบียนในระบบ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ลงทะเบียนออนไลน์ (ครูผู้สอน)วิธีการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

  ครูผู้สอนประถมต้น Click ที่นี่

  ครูผู้สอนประถมปลาย Click ที่นี่

  ครูผู้สอนมัธยมต้น Click ที่นี่

  ครูผู้สอนมัธยมปลาย Click ที่นี่

ศูนย์ STEM ศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ