อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

วันที่โพสต์: Jul 15, 2016 2:30:59 AM

ด้วยศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ จะอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 16 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมถิรธัมโม ชั้น 3 สพป.อุดรธานี เขต 4