สำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่โพสต์: Aug 01, 2016 2:52:56 AM

ด้วย สพป.อุดรธานี เขต 4 จะจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน 120 คนลงมา) ปีการศึกษา 2560 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ กรอกข้อมูลตามไฟล์ ที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อประกอบการประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในโอกาสต่อไป และขอความร่วมมือส่งไฟล์ อีเมลล์ :udn4@esdc.go.th (เท่านั้น)แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2559

แบบสอบถาม