การอบรมครูวิทย์&คณิตฯ TEPE Online และสมัคร นร.อัจฉริยภาพทางวิทยฯ

วันที่โพสต์: Aug 02, 2017 4:25:42 AM

สพฐ.กำหนดให้ทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 โดยผู้เข้าสอบเป็นครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในระดับ ม.1-3 และต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ https://www.tepeonline.org/user/register ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 18:00 น. หลังจากนั้น สพค.สพฐ.จะทำการปิดระบบและจะหมดสิทธิ์เข้าสอบ รายชื่อครูที่ลงทะเบียน  CLICK เว็บไซต์เพื่อลงทะเบียน  CLICK

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560  รายละเอียดการสมัครสอบ ที่เวบไซต์ http://test.ipst,genius.ipst.ac.th  หรือ www.ipst.ac.th  แลพคลิกที่เมนู "การรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการพัฒนา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2560" ภายในวันที่  4  กันยายน  2560  ค่าสมัคร  200  บาท

     

 เว็บไซต์เพื่อสมัคร   CLICK