การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่โพสต์: Jul 24, 2017 3:19:3 AM

สพฐ. จะจัดการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รูปแบบถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และผ่านทางอินเทอร์เน็ตใน ๕ ช่องทาง

ดังนี้

      ๑. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

      ๒. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec Channel)

      ๓. www.obectv.tv

      ๔. www.youtube.com/OBECTVONLINE

      ๕. http://facebook.com/ OBECTVONLINE

 หนังสือราชการ  CLICK 

 คู่มือการใช้ระบบการลงทะเบียนและทำแบบทดสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)  CLICK

 กำหนดการอบรมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)  CLICK