การรายงาน DLTV

วันที่โพสต์: Jul 04, 2017 6:7:25 AM

สพฐ.ให้โรงเรียนขนาดเล็ก กรอกแบบสำรวจการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยเร่งด่วน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 และแจ้งโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.

 หนังสือ สพฐ. CLICK

 รายชื่อโรงเรียน ที่กรอกอบบสำรวจ CLICK

 คู่มือการกรอกแบบสำรวจ CLICK

 เว็บไซต์ เพื่อกรอกแบบสำรวจ CLICK

 เว็บไซต์ถ่ายทอดสดการจัดการศึกษาทางไกล  LINK 1    LINK 2