การประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนประชารัฐ

วันที่โพสต์: Jun 29, 2016 3:53:26 AM

แจ้งโรงเรียนประชารัฐ ขอความร่วมมือส่งครูผู้รับผิดชอบโครงการประชารัฐ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำเว็บไซต์ (Website) และติดตั้งโปรแกรม smss และให้นำข้อมูลจำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวนนักเรียน ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 - 2558หมายเหตุ : ข้อมูลให้บันทึกเป็นไฟล์ Excel