การตรวจสอบและยืนยันรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

วันที่โพสต์: Oct 27, 2017 2:43:57 AM

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดสำรวจรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นโครงการพื้นฐาน และสิ่งอำนวยการความสะดวก ให้กับโรงเรียนในโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) นั้น  บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการให้โรงเรียนทบทวน ตรวจสอบและยืนยันการขอรับงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายการที่ขอรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)  ดังนั้น จึงให้โรงเรียนทบทวนความต้องการ โดยการตรวจสอบและยืนยันการขอรับงบประมาณตามแบบตรวจสอบและยืนยัน ที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

 หนังสื่อนำส่ง  คลิ๊ก

 รายชื่อโรงเรียน คลิ๊ก

 แบบยืนยันฯ  คลิ๊ก