ผล O-NET และ NT ปี 2558-2559

 NT ป.3 ปีการศึกษา 2557 สพป.อุดรธานี เขต 4 CLICK NT ป.3 ปีการศึกษา 2558 สพป.อุดรธานี เขต 4 CLICK NT ป.3 ปีการศึกษา 2559 สพป.อุดรธานี เขต 4 CLICK  ผล O-NET-2558 สพป.อุดรธานี เขต 4  CLICK ผล O-NET-2559 สพป.อุดรธานี เขต 4  CLICK