ประมวลภาพกิจกรรม (ที่ผ่านมา)

 การแข่งขันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 18 มิ.ย.59 

    ณ รร.อนุบาลชุมชนบ้านผือฯ และ รร.บริบาลภูมิเขตต์

 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูอำเภอกุดจับ 

    22 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมการิน อ.เมือง จ.อุดรธานี

 ประชุมชี้แจงนโยบาย ผอ.เขตพื้นที่

    

 ประชุม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 

    รร.น้ำโสมประชาสรรค์ 15-16 ต.ค..58

 ประชุม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

    รร.น้ำโสมประชาสรรค์ 15-16 ต.ค.58