ประมวลภาพกิจกรรม

 ประมวลภาพกิจกรรม

 เดือนตุลาคม 2559

  

 เดือนกันยายน 2559

  

 เดือนกรกฎาคม 2559

  

 27 ต.ค - VDO Conference โรงเรียนประชารัฐ

 14 ก.ค. - สพป.ร่วมใจทำบุญ และมอบอาคาร 

                     รร.บ้านหัวช้าง