นายไพบูลย์ คำกันยา

นายไพบูลย์ คำกันยา  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

 E-mail : piboon@esdc.go.th   bbya2555@gmail.com

 โทรศัพท์ : 0812610598

 รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ/พัฒนาผู้เรียน

 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์

 โครงการเรียนรวม

 โครงการเด็กพิเศษ

 โครงการสหกรณ์โรงเรียน

 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"