นายบุญโรม ปัญญากุล

นายบุญโรม ปัญญากุล  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

 E-mail : rome1963@gmail.com

 โทรศัพท์ : 082 8599404  

 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายโสมสำราญ

 รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โครงการ  STEM  ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 โครงการสอบอัจริยะภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 โครงการ  STEM  ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 โครงการ หัวหน้าโครงการ  DLTV, DLIT

 โครงการ สื่อ ๖๐ พรรษา (สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี)

 พัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ