นายธีรพล สุรภักดิ์

นายธีรพล สุรภักดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

 E-mail : teerapon@esdc.go.th 

     Rapak2502@gmail.com

 โทรศัพท์ : 0862404911

 หัวหน้ากลุ่มงาน ประกันคุณภาพการศึกษา

 รับผิดชอบกลุ่มสาระ ดนตรี ศิลปะ

 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายโสมสำราญ

 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 โครงการด้วยรักและห่วงใย พระราชดำริ

 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"