นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อย

นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อย  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ

 E-mail : channarong@esdc.go.th  

     Christopher1969@hotmail.com

 โทรศัพท์ : 095-6648980

 รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายหนองแวงสามัคคี

 โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ

 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"