ดร.ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
  E-mail : tot59@esdc.go.th  tot9939@hotmail.com
 โทรศัพท์ : 0846005009
 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
 โครงการการทดสอบ O-NET
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"