ประมวลภาพกิจกรรม

 ประมวลภาพกิจกรรม
   27 ต.ค - VDO Conference ประถมศึกษา
   27 ต.ค - VDO Conference มัธยมศึกษา
   27 ต.ค - VDO Conference โรงเรียนประชารัฐ
 เดือนกันยายน 2559
 เดือนสิงหาคม 2559
   8-19 ส.ค. - ประเมิน Best Practice รร.ขนาดเล็ก
                         ระดับโซน เขตตรวจราชการ 10
   12 ส.ค.    - วันแม่แห่งชาติ
 
เดือนกรกฎาคม 2559
   5 ก.ค.- สพป.กาญจนบุรี 2 ศึกษาดูงาน
   8 ก.ค.- ประกวดโครงงานคุณธรรม
   14 ก.ค. - สพป.ร่วมใจทำบุญ และมอบอาคาร 
                     รร.บ้านหัวช้าง
Comments