ประมวลภาพกิจกรรม (ที่ผ่านมา)

 ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 23 มิถุนายน 2559 
    ณ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

 การแข่งขันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 18 มิ.ย.59 
    ณ รร.อนุบาลชุมชนบ้านผือฯ และ รร.บริบาลภูมิเขตต์

 สพฐ.ติดตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วันที่ 16 มิ.ย. 2559 
    ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

 ทำบุญ ณ โรงเรียนบ้านดงบัง 17 มิ.ย.59
 เสริมสร้างปัญญาเพื่อพัฒนาคุณธรรม วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
    ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

 ประเมินผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
    ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

 ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 8 องค์ประกอบ รร.กลุ่มเครือข่ายน้ำโสม 
    วันที่ 6-9 มิถุนายน 2559

 เก็บตกประมวลภาพกิจกรรม เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 ประชุม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 29 พ.ค.59 
    ณ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

 ประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูอำเภอนายูง 28 พ.ค.59 
     ณ รร.บ้านปากเจียงโนนทอง

 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูอำเภอกุดจับ 
    22 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมการิน อ.เมือง จ.อุดรธานี

 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูอำเภอน้ำโสม 
    21 พฤษภาคม 2559 ณ รร.น้ำโสมพิทยาคม

 การประชุมโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 
    ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

  การประชุมผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูอำเภอบ้านผือ 
     14 พฤษภาคม 2559 ณ เจริญโฮเต็ล อุดรธานี

 การจัดประสบการณ์ตามแนวคิด Montessori วันที่ 3-8 พฤษภาคม 2559
    ณ รร.เพชรรัชต์ จ.ร้อยเอ็ด
 วันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
 วันจักรี ที่ 6 เมษายน 2559 ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์
 สร้างเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ 30-31 มีนาคม 59 ณ ห้องภูพระบาท
 ประชุมชี้แจงคำสั่ง คสช. ที่ 10,11 วันที่ 25 มีนาคม 2559  
     ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม
 ตลาดนัดโรงเรียน ๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ อาชีพ  23 มีนาคม 2559 
    บริเวณ สพป.อุดรธานี เขต 4
 การอบรมการพัฒนาสื่อสำหรับนักเรียนเรียนรวม 19-20 มีนาคม 2559 
    ณ อาคารหอประชุมเมตตธรรม
 การสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ สพป.อุดรธานี เขต 4
 การประเมินจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 การรับเครื่องอิสริยาภรณ์ และการประชุมเดือนมีนาคม 2559
 การอบรมโปรแกรม Smart Area
 การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
 การติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จาก สพฐ.
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET
 การสอบครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
     ณ สพป.อุดรธานี เขต 4
 นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เยี่ยม สพป.อุดรธานี เขต 4     
    วันที่ 11 ก.พ.59
 การนิเทศ ติดตาม โครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าลี่ 
    วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
 ประชุมบุคลากร และเจ้าหน้าที่ สพป.อด.4 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
    ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม
 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 3 กุมภาพันธ์ 2559 
    ณ ห้องประชุมถิรธัมโม สพป.อุดรธานี เขต 4
 PRE NT & PRE O-NET ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 ม.ค. และ 12 ก.พ. 59
 กีฬานักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4 วันที่ 23 - 26 มกราคม 2559 
    ณ สนามกีฬาอำเภอบ้านผือ
 กีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี 
    วันที่ 23 มกราคม 2559
 หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียน รร.บ้านหัวช้าง 
    วันที่ 22 มกราคม 2559
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
    การศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2559
 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 20 มกราคม 2559 
    ณ ห้องถิรธัมโมอุปถัมภ์ สพป.อด.4
 การประเมินจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 การอบรมครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ 
    ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม
 งานวันครู ปี ๒๕๕๙ อำเภอน้ำโสม ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ รร.น้ำโสมพิทยาคม
 งานกีฬาวันครูอำเภอบ้านผือ วันที่ 16 มกราคม 2559 
     ณ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
 การสร้างบ้านให้นักเรียน
 การอบรมครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10-11 มกราคม 2559
     ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม
 งานสังสรร สพป.ชลบุรี เขต 3 ณ ธารารินทร์รีสอร์ท อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
    วันที่ 6 มกราคม 2559
 ประชุมผู้บริหาร เดือนมกราคม 59 และมอบธงลูกเสือต้านยาเสพติด 
    วันที่ 4 มกราคม 2559
 การศึกษาดูงาน สพป.ชลบุรี เขต 3 วันที่ 6 มกราคม 2559
 การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านท่าโสม กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโสมสำราญ 
    วันที่ 29 ธันวาคม 2558
 สวัสดี ปีใหม่ ๒๕๕๙ สพป.อุดรธานี เขต ๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
     ณ บริเวณโดม สพป.อุดรธานี เขต ๔
 Bike for dad 11 ธันวาคม 2558
 งานศิลปหัตถกรรม 7-9 ธันวาคม 2558 ณ จ.สุรินทร์
 5 ธันวา "วันพ่อแห่งชาติ"
 ประชุมชี้แจงนโยบาย ผอ.เขตพื้นที่
     อ.บ้านผือ และกุดจับ 4 ธันวาคม 2558
     อ.น้ำโสมและนายูง  2 ธันวาคม 2558 (งานสังสรร)
 การคัดเลือก รับรางวัลพระราชทาน รร.บ้านท่าโสม 17 พ.ย.58
 ต้อนรับ ผอ.เกิดมี  สอนเมือง 15 พ.ย.58
 ต้อนรับ ผอ.เกิดมี  สอนเมือง 15 พ.ย.58
 ถวายกฐิน สพป.อด.4 ณ วัดภูหินดัง 15 พ.ย.58
 งานกฐิน สพป.อด.4 14 พ.ย.58
 ต้อนรับนายอำเภอบ้านผือ 8 พ.ย.58
 ประชุมผู้บริหาร เดือนพฤศจิกายน 5 พ.ย.58
 ประชุมผู้บริหาร เดือนพฤศจิกายน 5 พ.ย.58
 ประชุม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
    รร.น้ำโสมประชาสรรค์ 15-16 ต.ค..58
 ประชุม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
    รร.น้ำโสมประชาสรรค์ 15-16 ต.ค.58
 การมอบทุนการศึกษา
    รร.บ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) รร.บ้านนาตูม16 ต.ค.58
 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 วันที่ 2 ตุลาคม 2558
 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65   วันที่ 1 ตุลาคม 2558
 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน  งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65
 คุรุมุฑิตา วันอำลาที่ภาคภูมิ
 งานเกษียณ รร.บ้านโนนสมบูรณ์
 เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 ประชุมชี้แจงการจัดศื้อจัดจ้าง Computer
 ประชุมผู้บริหาร 21 กันยายน 58
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโสมสำราญ
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนน้ำโสม
 งานเกษียณวารานุสรณ์ ปี 2558
 การอบรม Google App รร.บ้านท่าลี่
 ทัศนศึกษา สพป.ตาก เขต 1
 อบรมวิทยากรแกนนำ School MIS
 การพัฒนาครู CEFR
 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
 การอบรม DLIT รุ่นที่ 3

 การอบรม DLIT รุ่นที่ 2
 การอบรม DLIT รุ่นที่ 1
Comments