ผอ.วิทยา ประวะโข

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑
สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดระบบข้อมูลสาระความรู้ต้นไม้แต่ละชนิด ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานฯ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ลงไว้ใน QR Code ให้ทันยุคประเทศไทย ๔.๐ และกิจกรรมวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
นายวิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ นำคณะผู้บริหารศึกษาดูงาน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
Comments