ผล O-NET และ NT ปี 2558-2559

abu001[1] NT ป.3 ปีการศึกษา 2557 สพป.อุดรธานี เขต 4 CLICK
abu001[1] NT ป.3 ปีการศึกษา 2558 สพป.อุดรธานี เขต 4 CLICK
abu001[1] NT ป.3 ปีการศึกษา 2559 สพป.อุดรธานี เขต 4 CLICK
abu001[1]  ผล O-NET-2558 สพป.อุดรธานี เขต 4  CLICK
abu001[1] ผล O-NET-2559 สพป.อุดรธานี เขต 4  CLICK

Comments