นายธีรพล สุรภักดิ์

นายธีรพล สุรภักดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
 E-mail : teerapon@esdc.go.th 
     Rapak2502@gmail.com
 โทรศัพท์ : 0862404911
 หัวหน้ากลุ่มงาน ประกันคุณภาพการศึกษา
 รับผิดชอบกลุ่มสาระ ดนตรี ศิลปะ
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายโสมสำราญ
 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการด้วยรักและห่วงใย พระราชดำริ
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4


Comments