นายสุนทร ปิระนันท์

นายสุนทร ปิระนันท์
 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
 E-mail : 
 โทรศัพท์ : 
 รับผิดชอบกลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย ภูพาน
 โครงการแข่งขันการตอบปัญาสารานุกรมไทย
 โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4


Comments