นายสุดสาคร คำภา

นายสุดสาคร คำภา  กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
 E-mail : korn@esdc.go.th  skornorkorn@gmail.com
 โทรศัพท์ : 088 5713224
 รับผิดชอบกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายนายูงโนนทอง
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4


Comments