นายไพบูลย์ คำกันยา

นายไพบูลย์ คำกันยา  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
 E-mail : piboon@esdc.go.th   bbya2555@gmail.com
 โทรศัพท์ : 0812610598
 รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ/พัฒนาผู้เรียน
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์
 โครงการเรียนรวม
 โครงการเด็กพิเศษ
 โครงการสหกรณ์โรงเรียน
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4


Comments