นายเมธี มูลธิ

นายเมธี  มูลธิ  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
 E-mail : matree59@esdc.go.th  methee-09@hotmail.co.th
 โทรศัพท์ : 0955434869
 รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำโมง
 โครงการโรงเรียนในฝัน
 โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
 โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4


Comments