นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อย

นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อย  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ
 E-mail : channarong@esdc.go.th  
     Christopher1969@hotmail.com

 โทรศัพท์ : 095-6648980
 รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายหนองแวงสามัคคี
 โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4


Comments