นายบุญโรม ปัญญากุล

นายบุญโรม ปัญญากุล  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 E-mail : rome1963@gmail.com
 โทรศัพท์ : 082 8599404  
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายโสมสำราญ
 รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โครงการ  STEM  ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 โครงการสอบอัจริยะภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 โครงการ  STEM  ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 โครงการ หัวหน้าโครงการ  DLTV, DLIT
 โครงการ สื่อ ๖๐ พรรษา (สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี)
 พัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4

Comments