นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์

นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์  กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
 E-mail : oytip@esdc.go.th   
     aoy.chai2515@gmail.com
 โทรศัพท์ : 0834568286
 รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายภูพระบาท
 โครงการเรียนรวม
 โครงการคุณธรรม
 โครงการเด็กพิเศษ
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4


Comments