นางวราลักษณ์ อินทา

นางวราลักษณ์ อินทา  หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ
 E-mail : valalax@esdc.go.th    USA55504@hotmail.com
 โทรศัพท์ : 081 9645006
 รับผิดชอบกลุ่มสาระปฐมวัย
 รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายน้ำโสม
 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
 โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

ตารางนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4


Comments