ผลงานทางวิชาการ นายจัดสันต์ ภักดีศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสร้างคอมวิทยา

โพสต์21 พ.ค. 2565 04:23โดยudn4 admin   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2565 04:28 ]

นายจัดสันต์ ภักดีศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสร้างคอมวิทยา วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  ได้จัดทำผลงานทางวิซาการ สำหรับขอประเมินหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ 
เรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิซาการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

Ċ
udn4 admin,
21 พ.ค. 2565 04:23
Comments