กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบ

โพสต์10 ส.ค. 2562 00:26โดยudn4 admin   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2562 00:28 ]
นายจัดสันต์ ภักดีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้จัดทำบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครู abstract (บทคัดย่อ) คลิ๊กที่นี้
Comments