เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์25 ก.ย. 2560 01:51โดยudn4 admin   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2560 16:35 ]
ด้วย นางอรอุมา  แก้วพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔   กำลังจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะจาก ผู้อำนวยการชำนาญการ  เป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดยได้จัดทำวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔” 
 หนังสื่อขออนุญาต คลิ๊ก
 Abstracts คลิ๊ก
Comments