การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔

โพสต์1 มี.ค. 2561 16:32โดยudn4 admin   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 08:40 ]
ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความใกล้ชิด รับทราบ และแก้ไขปัญหาให้โรงเรียน  โดยการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 โรงเรียน และมอบให้ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.)ติดตามการไปตรวจเยี่ยมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-MES)  ซึ่งการมอบนโยบายการตรวจเยี่ยม  
ดังกล่าว
ได้แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ในที่ประชุม และผู้ดูแลระบบอีมี ได้จัดทำฟอร์มที่ล้อจากระบบอีมี ไว้ก่อนเพื่อรองรับประเด็นต่าง ๆ ที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้ตรงตามประเด็นที่จะต้องรายงานในระบบฯ 
 เว็บไซต์ Click ที่นี่
 คู่มือการรายงานฯ Click ที่นี่
 ผลการนิเทศโรงเรียน ผอ.สพท. Click ที่นี่
Comments