การสำรวจระบบการศึกษาทางไกล

โพสต์14 ก.ค. 2561 18:55โดยudn4 admin   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2561 19:05 ]
ด้วยมูลนิธิการศึกษาทางไกล จะปรับระบบการส่งสัญญาณ จากระบบ SD (Standard Definition) ความละเอียดอยู่ที่ 720 x 480 เป็น ระบบ HD (High-Definition) ความละเอียดอยู่ที่ 1,280 x 720p ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ดังนั้นโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๕๗ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบใด ให้รายงาน เพื่อปรับเปลี่ยน หากจัดซื้อจ้าง ระบบ SD ต้องรายงาน เพื่อของบประมาณ เปลี่ยนกล่อง receiver หากซื้อระบบ HD ก็ต้องรายงานว่า ใช้ได้กี่กล่อง หรือ เสียกี่กล่อง
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๕๗ คลิ๊กที่นี่ 
  ส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑๒๑ คน ขึ้นไป ที่ใช้ DLIT ก็รายงานการใช้ แต่ไม่ระบุ
จำนวนกล่อง receiver 
  หมายเหตุ บางโรงเรียน เดิมนักเรียนไม่ถึง ๑๒๐ คน (ขนาดเล็ก) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปี ๒๕๕๗ และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนนักเรียน ๑๒๑ คน ขึ้นไป (จาก โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นขนาดกลาง) ก็รายงานข้อมูล ช่องประเภทของโรงเรียน และ ปีการศึกษา ๒๕๕๖๐ มีจำนวนนักเรียน ๑๒๑ คน ขึ้นไป (ขนาดกลาง) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนนักเรียนละลง ไม่ถึง ๑๒๐ คน (ขนาดเล็ก) ก็รายงาน เพื่อจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
      - กรอกแบบสำรวจ Online คลิ๊กที่นี่
      - Download ไฟล์ แล้วส่งอีเมลล์ (rome1963@gmail.com) คลิ๊กที่นี่
      หมดเขตการรายงานข้อมูล วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น.
Comments