การประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนประชารัฐ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:53โดยudn4 admin   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:09 ]
แจ้งโรงเรียนประชารัฐ ขอความร่วมมือส่งครูผู้รับผิดชอบโครงการประชารัฐ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำเว็บไซต์ (Website) และติดตั้งโปรแกรม smss และให้นำข้อมูลจำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวนนักเรียน ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 - 2558
หมายเหตุ : ข้อมูลให้บันทึกเป็นไฟล์ Excel
Comments