การใช้ Internet โรงเรียน

โพสต์14 ม.ค. 2561 16:47โดยudn4 admin   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2561 02:45 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามช่วยเหลือสถานศึกษาให้มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 CAT internet Speed Tester
 3BB Speed Tester
 TOT Speed Tester
 Check IP Address (เพื่อดูว่า ใช้ อินเทอร์เน็ต ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ใด)
Comments